Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/web_mail/www/sites/s/sikringen.no/angvikelektro.no/wp-content/themes/bridge-child/single.php on line 11
Landbruk for næringslivet - Angvik Elektro

Landbruk for næringslivet


Åker rundt landbruk

Norske bønder ligger langt framme når det kommer til brannsikkerhet for husdyra.

  • Elkontroll 405-3
  • Reduserte forsikringspremier
  • Termofotografering

Elkontroll 405-3

Elkontroll 405-3
Både vi som selskap og våre kontrollører er sertifisert av Nemko etter NEK 405-3-serien. Forskriftsmessige og rutinemessige elkontroller reduserer sannsynligheten for brann ved å øke elsikkerheten i det elektriske anlegget.

Reduserte forsikringspremier

Reduserte forsikringspremier
De fleste forsikringsselskaper tilbyr opptil 20% lavere forsikringspremier ved gjennomført kontroll og eventuell påfølgende utbedring og godkjenning. Levetiden til anlegget ditt øker dessuten gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold, og du vil oppfylle HMS-forskriftens krav til dokumentasjon og elsikkerhet.

Termofotografering

Termofotografering
I alle elektriske anlegg utvikles det varme. Men dårlig vedlikehold, løse skrueforbindelser, feilinstallasjon, løse deler eller skrueforbindelser kan over tid utvikle varmegang og brannfare. Dette er vanskelig å avdekke med det blotte øye. Termografering utføres med et varmesøkende kamera som registrerer temperaturøkninger i et objekt. Dermed kan man påvise om en komponent har avvik som kan føre til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.

Jeg er interressert i: