Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/web_mail/www/sites/s/sikringen.no/angvikelektro.no/wp-content/themes/bridge-child/single.php on line 11
Energirådgivning - Angvik Elektro

Energirådgivning


Energirådgivning

På samme måte som god arbeidsflyt for de ansatte gir høyere inntjening, gir god energiflyt i næringsbygg lavere forbruk og kostnad. Inneklima- og temperatur er også noe som typisk påvirker både de ansatte og kostnadsbildet. Gjennom å sørge for at bedriften har et godt energioppfølgingssystem tar man pulsen på bygget og forbruket. Et godt termostatsystem kan redusere strømkostnadene med 10% kun ved å senke temperaturen om natten. Ved å installere gode varme- og energistyringssystemer kan man også søke om økonomisk støtte fra Enova.